Titel: Militärt, inryckning till manöver vid Rommehed februari 1956
Bildnummer: SN709 3

KOMMENTARER

SKRIV KOMMENTAR