Titel: Militärt, inryckning till manöver vid Rommehed februari 1956
Bildnummer: SN709 1

KOMMENTARER

SKRIV KOMMENTAR