OM VÅRA BILDER

Dalarnas museums bildarkiv innehåller uppskattningsvis 2 miljoner bilder och negativ. Från det äldsta fotografiet från 1844 fram till dagens bilder tagna med digitalkamera. Vi är en bildbyrå som tillhandahåller främst historiska bilder till beställare. I många år har vi levererat fotografier till bokförlag, reklambyråer, tidskrifter och för utställningar. Dessutom får vi ofta besök från forskare som söker bilder till sina olika forskningsprojekt.