VILLKOR

Bilder som beställs kan användas för privat bruk, kommersiell användning eller på annat sätt. Vi tillämpar BLF:s (Bildleverantörernas förening) rekommenderade priser.

Vid publicering gäller följande: Ange Dalarnas museums bildarkiv och fotografens namn (om det är känt). Bilden får endast användas till det överenskomna sammanhanget och får ej överlåtas (otillåten användning faktureras användaren). Digitala bildfiler ska raderas efter användning. Bild får enligt lag inte förvanskas, ändras eller användas så att det kan vara kränkande för fotografen eller för avbildad person. Ansvaret för detta vilar på den som publicerar bilden.

Om du undrar över något så hör av dig till bildarkivet 023-666 55 29.