Sven Nordahl

Pressfotograf Sven Nordahls (1911-1985) fotografier fångar det unika i det vardagliga. Hans bilder berör och levandegör den tid som ligger bakom oss. Allt från reportage som bröllop och fester, arbetsmiljöer, sportbilder, bränder och olyckor. Allt som speglade livet under perioden 1948-1962. Samlingen skänktes till Dalarnas museum 1985. Den består av närmare 40 000 småbilds och mellanformatsnegativ, fotografier, register och klippböcker där han samlat tidningsartiklar som hans bilder varit införda i. Där man kan inhämta en hel del information om de fotografier man är intresserad av.