Titel: Järlinden, ny villabebyggelse i Falun, reportage, 27/2 1958
Bildnummer: SN2640 1

KOMMENTARER

SKRIV KOMMENTAR