Välkommen till Dalarnas museums bildarkiv

Livet kan skildras på många sätt. Tack vare fotografernas arbete kan vi få ta del av en svunnen tid. Kameran har en unik möjlighet att frysa ögonblick och skeenden och förmedla dem till oss som långt senare betraktar dessa fotografier. För några framkallar bilderna minnen och för andra blir det förflutna mer närvarande.

Först ut i museets digitala bildarkiv har vi valt att visa delar ur pressfotografen Sven Nordahls samling. Efter hand följer fler spännande fotosamlingar på denna sida. Du har möjlighet att beställa de bilder du tycker om och önskar använda.

DM_SN1127.15DM_SN690.5Foto Sven Nordahl