Titel: Dalavägar mäts med guppmaskin, reportage, 15/7 1959
Bildnummer: SN1916 7

KOMMENTARER

SKRIV KOMMENTAR